ARCHITECTUUR

Architectuur is het middel waarmee de toekomstige leefwereld wordt vormgeven, die op zijn beurt de leefwereld zal bepalen. De kracht van de beeldtaal die uitgaat van de architectuur moet symbool staan voor de (ideale) maatschappij waarin wij (willen) leven.

VORMELIJKE PERFECTIE

Een gebouw is een maatpak aangemeten door de ontwerper voor een specifiek bouwprogramma. Het ontwerp dient aantrekkelijk, comfortabel, functioneel en duurzaam te zijn. Het ontwerp werkt functie ondersteunend.

STRUCTURELE
VISIE

De gebouwen die vandaag worden ontworpen, doen dienst in de toekomst. Een goede toegankelijkheid en eenvoudige aanpasbaarheid bepalen de meerwaarde en de duurzaamheid van het gebouw. De footprint van het gebouw zal tot een minimum beperkt worden.
Whatever good things we build end up building us.
Frank Lloyd Wright (Amerikaans architect, 1869-1959)